Welkom

Een woordje vooraf....


Naar de schoolgids index


Voor u ligt onze schoolgids van 2017-2018. In deze gids leest u alles over onze twee scholen. Zoals u ongetwijfeld zult weten, zullen we dit schooljaar de laatste voorbereidingen treffen om per 1 augustus 2018 te kunnen fuseren.

Het samengaan van onze scholen geeft ons de kans (sneller) nieuwe keuzes te maken. Keuzes waardoor ons onderwijs ook weer in een hedendaags jasje past. Want dat een school in de 21e eeuw niet meer hetzelfde is als een school van de 20e eeuw is ons duidelijk. Leren in de 20e eeuw ging veel meer over het krijgen van antwoorden…tegenwoordig gaat het leren veel meer over het stellen van vragen.

Onze scholen, de Mariaschool en de Klimboom, ontwikkelen zich naar een kindcentrum. Een plek waar u en uw kind van harte welkom zijn voor de ontwikkeling van kinderen van 2 tot 12 jaar.
Bij fusieschool ST vinden we het belangrijk dat kinderen zich in de volle breedte kunnen ontwikkelen. Uitblinken waar je goed in bent en ondersteund worden in dat wat je lastig vindt.
We kennen de kinderen bij fusieschool ST heel goed! Door gesprekjes met kinderen, goede contacten met ouders, volg- en meetinstrumenten, werkstukken en observaties, hebben we een helder en volledig beeld van de ontwikkelingen, die ieder kind doormaakt.
​Hierbij maken we gebruik van de meest moderne leermiddelen. Bij Fusieschool ST werken we thematisch en leren we onderzoekend, vanuit de nieuwsgierigheid en de onderzoeksvragen van de kinderen. Hierbij streven we samen naar bevlogenheid en passie om essentiële leerstof en vaardigheden eigen te maken. 

Fusieschool ST is volop in ontwikkeling. Wij zijn een lerende organisatie, dit betekent dat het team van leerkrachten, pedagogisch medewerkers en vakdocenten ook samen leert, door bijvoorbeeld het volgen van studietrajecten en het implementeren van nieuwe inzichten en ontwikkelroutes/ materialen.
Bij Fusieschool ST streven we de hoogste kwaliteitseisen na. De komende periode gaan we, naast het ontwerpen van onze nieuwe huisvesting, de puntjes op de izetten rondom de invoering van het nieuwe digitale kindontwikkelplatform Schoolpoort. In samenwerking met de Radboud Universiteit gaan we met de bovenbouwkinderen wetenschappelijk onderzoek met praktijkonderzoek combineren. Ontwikkelingen die we graag samen met u vormgeven en delen.
​In deze Fusieschoolgids vindt u uitgebreide informatie over alle belangrijke zaken. Ook verwijzen wij u graag naar onze volledig nieuwe website waar u de informatie altijd actueel terug kunt vinden. Heeft u vragen, opmerkingen,suggesties laat het ons weten. De deur staat voor u open! Koffie staat klaar!


 

Onze Ambitie

In veel scholen zien we een sterke behoefte om het onderwijs toekomstgericht te maken. Een...

Lees meer

Leer/ontwikkelomgeving

Welke elementen voor eigentijds en kindgericht onderwijs zijn essentieel om onze collectieve...

Lees meer

Naar een kindcentrum ST

Een integraal kindcentrum (IKC) is één plek waar iedereen samen werkt vanuit...

Lees meer

Organisatie

School​. Mariaschool Bernadettelaan 12 5865 BJ Tienray Telefoon: 0478 –...

Lees meer

Schoolplan

Via welke ontwikkelroute komen we tot het onderwijs dat we binnen onze collectieve ambitie...

Lees meer

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids