Ouderraad


Naar de schoolgids index


ST-Fusieschool heeft een enthousiaste en betrokken ouderraad (OR). De ouderraad zien wij als een niet te missen schakel tussen de ouders en school. Ze helpen mee bij het organiseren van projecten/ activiteiten. Daarnaast kunnen er tijdens een ouderraadsvergadering ook zaken besproken worden die ouders en/ of de school bezighouden. Bij de vergaderingen van de ouderraad is ook een teamlid aanwezig. 

Vanaf dit schooljaar gaan beide OR-en gezamenlijk overleggen. Op deze wijze zullen de ouders de activiteiten van beide locaties leren kennen en gaan samenvoegen tot een nieuw aanbod van extra activiteiten voor alle kinderen en groepen van ST-Fusieschool.
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met iemand van de ouderraad (actuele contactinfo is te vinden op onze website). 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids