Privacy


Naar de schoolgids index


De Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft alles te maken met zorgvuldig omgaan met gegevens en met privacy van medewerkers, kinderen en ouders. 

Op grond van de WBP zijn scholen verplicht ouders te informeren en uit te leggen welke gegevens van de leerling gebruikt worden en aan wie de school wanneer welke gegevens wil verstrekken en met welk doel. Eén van de dingen die de WPO voorschrijft is het feit dat iedere basisschool een afschrift van het onderwijskundig rapport aan de ouders van een leerling verstrekt. Basisscholen zijn verplicht een dergelijk rapport op te stellen. In het rapport mogen echter niet meer gegevens worden opgenomen dan noodzakelijk. Dit onderwijskundig rapport wordt vervolgens doorgestuurd aan scholen in het voortgezet onderwijs.
Over de informatieplicht:
Mensen hebben het recht te weten wat er met hun persoonsgegevens gebeurt. Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn organisaties en instellingen daarom verplicht mensen te informeren over hun identiteit en wat zij met hun persoonsgegevens doen. 

De school moet bijvoorbeeld laten weten voor welk doel ze de persoonsgegevens verzamelt. Ook moet de school laten weten of ze persoonsgegevens doorgeeft aan andere organisaties en waarom. De scholen van Dynamiek scholengroep gaan zorgvuldig met gegevens om. Hebt u vragen hierover, neem dan contact op met de directeur van de school.

Bij schoolse activiteiten plaatsen we geregeld actuele foto’s, met name op Isy. Hierop staan uiteraard kinderen. Namen worden echter niet vermeld. Ouders die er bezwaar tegen hebben dat een foto met hun kind erbij op de website wordt geplaatst, kunnen dit doorgeven aan de schoolleiding. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids