Praktische informatie


Naar de schoolgids index


 

Openingstijden

Vanaf‘17-‘18 hanteren we het Hoorns-model. We hebben vijf gelijke ochtenden en...

Lees meer

Gymnastiek

Voor de gymlessen gaan de groepen 3 tot en met 8 met de bus naar de sporthal in Meerlo....

Lees meer

Gezonde school

Als school vinden we dat we hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben en dat wij...

Lees meer

Veilige school

Scholen zijn verplicht om bedrijfshulpverleners (BHV) te hebben. ....

Lees meer

Veilige schoolomgeving

Het is aan ons allemaal om de schoolomgeving écht veilig te maken en te houden. ....

Lees meer

Excursies en vervoer

Regelmatig vragen we ouders om het vervoer van de leerlingen te verzorgen bij een of andere...

Lees meer

Bibliotheek

Onze school beschikt over een eigen bibliotheek en gebruikt de materialen zoveel mogelijk...

Lees meer

Bestrijding van hoofdluis

Op alle scholen is hoofdluis een regelmatig terugkerend probleem. Iedereen kan ermee te...

Lees meer

Verlofaanvraag / Leerplicht

Vanaf de eerste schooldag van de maand, volgend op de maand waarin het kind 5 jaar is...

Lees meer

Schoolverzekering

Door het bestuur is voor alle kinderen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten....

Lees meer

Sponsoring

Er is op bestuursniveau een beleid voor sponsoring.Doel van sponsoring is het...

Lees meer

Bezoek aan internet

Internetactiviteiten zijn niet meer weg te denken binnen een lesdag. Kinderen maken...

Lees meer

Privacy

De Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft alles te maken met zorgvuldig omgaan met gegevens...

Lees meer

Schorsing en verwijdering

Beleid Dynamiek scholengroep met betrekking tot schorsen en verwijderen. Het College van...

Lees meer

Klachtenregeling

Overal waar mensen werken kan iets fout lopen, dus ook op onze school. ....

Lees meer

Schoolvakanties en vrije dagen

In de onderstaande overzicht geven we jullie de schoolvakanties van het schooljaar 1819. Zo...

Lees meer

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids